top of page

DISCLAIMER

Op het gebruik van deze website (www.wazzupscreens.com) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door deze website te gebruiken, wordt u geacht de gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en geaccepteerd.

 

Gebruik van informatie

Wazzup Screenprotectors B.V. streeft ernaar om op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Wazzup Screenprotectors B.V. niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als vervanging van juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wazzup Screenprotectors B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website, noch voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie ontstaan ​​tussen screenkeepers en de gebruiker van de website.

 

E-mail

Wazzup Screenprotectors B.V. garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd vanwege de daaraan verbonden veiligheidsrisico's. Door per e-mail zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging met Wazzup Screenprotectors B.V. te corresponderen, accepteert u dit risico.

 

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Wazzup Screenprotectors B.V. heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor hun beschikbaarheid of inhoud. Wazzup Screenprotectors B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van websites van derden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Wazzup Screenprotectors B.V. zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wazzup Screenprotectors B.V.

bottom of page